MWpsykoterapi

Psykoterapi, handledning och föreläsningar

Psykoterapi

Om du har funderingar på att gå i psykoterapi så är du välkommen att kontakta mig för att boka tid för ett bedömningssamtal. 

Jag tar emot patienter i Strängnäs och i Södertälje. Jag har avtal med region Sörmland, vilket innebär att du kan gå upp till 12 tillfällen psykoterapi hos mig under en 12 månaders period till högkostnadsskydd. 

Jag är nätverkspartner med SoS International, Falck Healthcare, Kris- och traumacenter och Brolin Westrell AB. Dessa samarbetar med vissa försäkringsavtal och man kan via sin hemförsäkring eller arbetsplatsens försäkring få ett visst antal timmar psykologisk behandling.

Inledning av terapin
En terapi inleds med 1 - 3 bedömningssamtal. Ett av dessa samtal kan vara cirka 45-55 minuter. Grunden läggs under dessa samtal för fortsättningen av behandlingen. Den fortsatta terapins längd utformas utifrån önskemål, behov och målsättning. Bedömningen kan leda fram till kristerapi, korttidsterapi, längre ej tidsbegränsad terapi eller stödterapi.
Skapa din hemsida gratis!